Start

Församlingens verksamhet 18.3 – 13.5.2020

I enlighet med regeringens beslut och biskoparnas gemensamma beslut kommer gudstjänsterna som offentliga tillställningar att avbrytas tills vidare. Vid gudstjänsterna närvarar endast de som förrättar gudstjänsten.

Gudstjänsterna kommer i mån av möjlighet att strömmas och sändas på Facebook eller andra digitala medier.

Efter gudstjänsten kommer gudstjänstlokalen att vara öppen för stillhet och enskild bön, och där kommer också prästen eller diakonen att finnas på plats för samtal och själavård.

Önskar du enskild nattvard eller själavård kan du ta kontakt med kyrkoherden, tfn 0457 345 1967, e-post outi.laukkanen@evl.fi.

Kyrkliga förrättningar som begravningar, dop och vigslar sköts med undantagsarrangemang, dock så att högst ca 10 personer kan närvara. Vid jordfästningar gäller att de närmaste anhöriga kan närvara, även om deras antal skulle överstiga 10 personer.

Diakonen finns på plats vid församlingshemmet i Sund på kanslitider måndag och onsdag 10.00 – 12.30. Ring gärna och boka tid om du vill träffa henne, tfn 0457 344 9492. Diakonen kommer för närvarande inte att göra hembesök.

Barnkören och kören Spirit har uppehåll med övningarna tills vidare.

Gemensamt Ansvar-luncherna ställs in. Informationsbrev med bankgiro har skickats ut till alla hushåll i Sund och Vårdö, så man kan ändå delta i insamlingen genom en inbetalning till GA.

För den som vill kommer det varje söndag att finnas pysselmaterial att hämta i församlingens postlåda både i Sund och Vårdö. Ta en promenad, en cykeltur eller en biltur och hämta! Pyssel passar för alla, gamla som unga!

 

 

 

 


 

Kyrkorna öppna för bön och stillhet


Från och med palmsöndagen 5.4 är våra kyrkor öppna för stillhet och bön enligt följande:

Skärtorsdag 9.4 Sund och Vårdö kl. 18 – 20 (kvällsmässa kl. 20.00 i Sund, strömmas på Facebook)
Långfredag 10.4 Sund och Vårdö kl. 12 – 14 (gudstjänst kl. 11.00 i Vårdö, strömmas på Facebook)
Påskdagen 12.4 Sund och Vårdö kl. 12 – 14 (gudstjänst kl. 11.00 i Vårdö, strömmas på Facebook)
Söndag 19.4 Sund och Vårdö kl. 12 – 14 (gudstjänst kl. 11.00 i Vårdö, strömmas på Facebook)
Söndag 26.4 Sund och Vårdö kl. 12 – 14 (gudstjänst kl. 11.00 i Sund, strömmas på Facebook)


 

 

 


 

 

 

 

Våra församlingshem i Sund och Vårdö

 

Du vet väl att du kan boka församlingshemmen i både Sund och Vårdö för t.ex. minnesstunder, dopkaffe och annat? Kontakta pastorskansliet för bokning och prisuppgifter.

 

 Plats för minnesljus

Platsen som finns alldeles invid Sunds kyrka, invigdes vid Allhelgonahelgen 2012.

Här kan du tända ett ljus för dina nära och kära som vilar långt bort på andra kyrkogårdar.

Kyrkoårskalendern

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken.

Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan. Läs mera…

 

 

Kategorier
  • Inga kategorier
Kontaktuppgifter:

Pastorskansliet:

Norra Sundsvägen 235
22520 KASTELHOLM


Faktureringsadress:
Kyrkansservicecentral/Sund-Vårdö församling
++3074++
PB 378
00026 Basware


Tel: +358 18 439 30
Kyrkoherde: +358 439 34
E-mail: sund-vardo@evl.fi


ÖPPETHÅLLNINGSTID:
Måndag och onsdag 10.00–12.30
I juli endast onsdag 10.00–12.30

Besök oss på Facebook