Gudstjänster

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i kyrkan.

Oftast är gudtjänsten varannan söndag i Vårdö kyrka och varannan i Sunds kyrka.

I församlingens kalender kan du läsa mer om tidpunkter och platser för gudstjänster.

Kategorier
  • Inga kategorier
Kontaktuppgifter:

Pastorskansliet:

Norra Sundsvägen 235
22520 KASTELHOLM


Faktureringsadress:
Kyrkansservicecentral/Sund-Vårdö församling
++3074++
PB 378
00026 Basware


Tel: +358 18 439 30
Kyrkoherde: +358 439 34
E-mail: sund-vardo@evl.fi


ÖPPETHÅLLNINGSTID:
Måndag och onsdag 10.00–12.30
I juli endast onsdag 10.00–12.30

Besök oss på Facebook