Musik

Musiken, en viktig del av församlingens verksamhet

 
Musiken är en viktig del av församlingens liv. I församlingen finns en kyrkokör och en barnkör. Körerna medverkar regelbundet  i gudstjänsterna. 

Församlingen ordnar också konserter och musikevenemang.

Kantorn leder församlingens musikverksamhet.

Mer om musikverksamheten läser du i kalendern

Kategorier
  • Inga kategorier
Kontaktuppgifter:

Pastorskansliet:

Norra Sundsvägen 235
22520 KASTELHOLM


Faktureringsadress:
Kyrkansservicecentral/Sund-Vårdö församling
++3074++
PB 378
00026 Basware


Tel: +358 18 439 30
Kyrkoherde: +358 439 34
E-mail: sund-vardo@evl.fi


ÖPPETHÅLLNINGSTID:
Måndag och onsdag 10.00–12.30
I juli endast onsdag 10.00–12.30

Besök oss på Facebook