Skriftskola

Just nu är det 12 ungdomar som går i församlingens
skriftskola. De kommer både från Sund och Vårdö.

Konfirmationen i Sunds kyrka är planerad till den 16 juli 2017. 

I Vårdö kyrka är konfirmationen planerad till den 9 juli 2017.


Kategorier
  • Inga kategorier
Kontaktuppgifter:

Pastorskansliet:

Norra Sundsvägen 235
22520 KASTELHOLM


Faktureringsadress:
Kyrkansservicecentral/Sund-Vårdö församling
++3074++
PB 378
00026 Basware


Tel: +358 18 439 30
Kyrkoherde: +358 439 34
E-mail: sund-vardo@evl.fi


ÖPPETHÅLLNINGSTID:
Måndag och onsdag 10.00–12.30
I juli endast onsdag 10.00–12.30

Besök oss på Facebook